Макаренко Дар’я Володимирівна


МАКАРЕНКО ДАР’Я ВОЛОДИМИРІВНА
Старший викладач кафедри соціології

Електрона пошта: rdv_@ukr.net
Телефон:0508365517

Освіта:

Спецаліст
1995-2000р.р.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення «Політології» спеціальнІсть «Політологія»

Бакалавр
2010-2013р.р.- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ), факультет соціології і права, спеціальність «Право».

Дисципліни:

Бакалаврат: «Медіація у врегулюванні конфліктів»,  «Медіація та миротворчість», «Політичний діалог та медіація», «Теорія і історія врегулювання конфліктів», «Політична наука: конфліктологічний підхід», «Соціологія».

Сфера наукових інтересів:

  1. Сімейна медіація.
  2. Бізнес медіація.
  3. Медіація в освіте.

Наукові профілі:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OfOTevYAAAAJ&hl=
ORCID ID: 0000-0002-1966-606X

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

Інститут соціології НАН України, наказ № 3291-п від 23.10.2017 р., тема: «Вивчення диніміки електоральних орієнтацій населення України», 15.10.2017 – 20.05.2018»

Деякі публікації

  1. П.В. Кутуєв, О.П. Северинчик, Д.В. Макаренко. Держава, що сприяє розвитку: чи можлива подорож зі Східної Азії до Східної Європи?// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб.наук.праць. – Київ, 2018. – №2(38).
  2. П.В. Кутуєв, О.П. Северинчик, Д.В. Макаренко. Ціннісні зрушення після Євромайдану в контексті розвитку громадянського суспільства//Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб.наук.праць. – Київ, 2019. – №2(42).
  3. М.Н. Єнін., О.П. Северинчик, Д.В. Макаренко. Медіація в освітньому просторі закладів вищої освіти: у пошуках моделі та способів організації//Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб.наук.праць. – Київ, 2019. – №3(43).