Багінський Андрій Владиславович


БАГІНСЬКИЙ АНДРІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Посада: доцент кафедри соціології.
Сторінка викладача
Вчене звання: доцент (2021).
Науковий ступінь: кандидат політичних наук (2011).
Тема дисертації: «Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства».
Електронна пошта: andrei.baginsky@gmail.com

Освіта:

Бакалаврат
2003-2007 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Політологія»

Магістратура
2007-2008 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Політологія»

Аспірантура
2008-2011 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Політологія», філософський факультет, спеціальність 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Дисципліни:

Бакалаврат: «Політична наука: конфліктологічний підхід», «Соціологія особистості, освіти та культури», «Сучасні теорії миру та конфліктів», «Сучасні теорії та практики миротворення», «Теорія і практика переговорів у медіації»
Магістратура: «Регіональні/етнічні конфлікти та миробудівництво», «Соціологія виборчого процесу», «Пропаганда і збройний конфлікт»

Сфера наукових інтересів:

 1. Врегулювання соціально-політичних конфліктів.
 2. Медіація та діалог у миротворчості та миробудівництві.
 3. Правосуддя перехідного періоду в Україні та світі.
 4. Переговори у соціально-політичному вимірі.
 5. Збройні конфлікти у контексті міжнародної та глобальної політики.

Наукові профілі:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_PACVn8AAAAJ&hl
ORCID ID: 0000-0001-5633-4614
Scopus ID: 57205566652

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

 1. Certificate for having successfully participated in Training of Trainers Programme in Conflict Resolution and Mediation, University of St Andrews, United Kingdom, 17-19 December 2018
 2. Certificate of the successful completion of the 80-hour course (General English), organised by the British Council in Ukraine on behalf of the British Embassy (MTOT project), achieved level – B2.2, October 2018-February 2019
 3. Certificate of the participation in the International conflict analysis programme «Empowering Youth with conflict analysis skills – empowering community», organised by the GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict) and Odessa Regional Group of Mediation, September – October 2020
  4. Сертифікат з англійської мови:

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність      

З 2014 р. –  експерт з питань політики в засобах масової інформації.

З 2019 р. – член редакційної колегії журналу S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe. (Категорія «Б», БД «Index Copernicus»).URL:http://space.onua.edu.ua/index.php/space/about/editorialTeam

З 2021 р. – член Київського відділення соціологічної асоціації України (Київ-САУ).

Нагороди та досягнення

Диплом за участь у журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Політологія» у 2019 р.

Сертифікат за 3 командне місце в Міжнародному проекті з конфлікт аналізу «Розширення прав і можливостей молоді за допомогою навичок аналізу конфліктів – розширення прав і можливостей спільноти», 2020 р.

Навчально-методичні праці

 1. Трансформація та модернізація країн Східної та Центральної Європи. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для аспірантів за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Кутуєв Павло Володимирович, Багінський Андрій Владиславович. – Електронні текстові дані (1 файл: 782 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 35 с.
 2. Сучасні теорії миру та конфліктів : Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для для студентів спеціальності 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Багінський А.В. – Електронні текстові дані (1 файл: 146 Кбйт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с.
 3. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець та ін.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.

Деякі публікації

 1. Багінський А.В. Криза концепції «ліберального миру» / А.В. Багінський //Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – № 2 (50). – С.46-50. DOI: 10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242866
 2. Багінський А.В. Місцева миротворчість як ресурс врегулювання конфлікту / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – № 1. – С. 51-54. DOI: 10.20535/2308-5053.2021.1(49).232977
 3. Багінський А.В. Еволюція теорій врегулювання збройних конфліктів у другій половині XX сторіччя / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – № 3. (47). – С.37-43. DOI: 10.20535/2308-5053.2020.3(47).229104
 4. Багінський А.В. Механізми правосуддя перехідного періоду в подоланні наслідків збройного конфлікту  / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – № 1(45). – С.14-19. DOI: 10.20535/2308-5053.2020.1(45).226354
 5. Багінський А.В. Сучасні соціально-політичні конфлікти у структурному вимірі /А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 2 (42). – С.6-10.
 6. Багінський А.В. Заходи держави в постконфліктному суспільстві /А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 1(41). – С. 17-20.
 7. Baginsky, A. Mobilization of civil society in the conflict in Eastern Ukraine: Ideological limits and resources of peace-building /А.V. Baginsky // Ideology and Politics Journal. – № 2 (10). – 2018. – С. 94–126 // Mode of access: https://ideopol.org/wp-content/uploads/2019/ 01/______2.%204.% 202018.%20UKR.%20Baginskyi.pdf ISSN 22276068
 8. Багінський А.В. Реконцептуалізація модерної держави: автономія, спроможність, належне урядування та конфлікти / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2017. – № 1/2 (33/34). – С. 22-27.
 9. Багінський А.В. Теорії модерної держави: війна та кристалізація / А.В.  Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 19-25