Результати іспитів 2019

ІНТЕГРАЛЬНИЙ РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-професійну
програму підготовки магістра
по спеціальності 054 «Соціологія»

 

РЕЗУЛЬТАТИ
Вступного  комплексного фахового випробування
вступників до магістратури за спеціальністю 054 «Соціологія»