Результати іспитів 2017

Результати другого етапу вступного випробування з іноземної мови на освітньо-професійну програму підготовки «магістра» зі спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізація: «Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку» що відбувся 


Результати другого етапу вступного комплексного фахового випробування на освітньо-професійну програму підготовки «магістра» зі спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізація: «Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку»,  що відбувся 

Результати вступного комплексного фахового випробування на освітньо-професійну програму підготовки «магістра» зі спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізація: «Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку»,  що відбувся

Результати вступного випробування з іноземної мови на освітньо-професійну програму підготовки «магістра» зі спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізація: «Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку» що відбувся

За результатами додаткового вступного випробування за спеціальністю  054 «Соціологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», що відбувся ____________,  _____________ отримав _____ балів. Вступник може бути допущений до складання наступних екзаменів.