Результати фахового випробування на освітню програму магістерської підготовки 054 «Соціологія» «Врегулювання конфліктів та медіація»

Дата складання (18.09.2022)

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові вступника Оцінка (100…200)
цифрою словами
1 Ісоян А.Е.

150

Сто п’ятдесят

Дата складання (19.09.2022)

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові вступника Оцінка (100…200)

цифрою

словами

1 Шелест О. Ю.

175

Сто сімдесят п’ять
2 Якушик Л. Ю.

140

Сто сорок