Вийшло нове число журналу “Ідеологія і політика” на тему “МОБІЛІЗАЦІЯ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: МІЖ ІМПЕРАТИВАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЗАГРОЗАМИ ДЕМОДЕРНІЗАЦІЇ — №2(10) 2018”
https://ideopol.org