Volsky Oleksandr

Вольський Олександр Миколайович, 2022 рік вступу

Тема дисертації: Кризи гегемонії у світ-системному аналізі: історико-соціологічний аспект.

Науковий керівник: д.соц.н., професор Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович

Публікації:

  1. Вольський О. М. “The Problem of the Democracy Deficit in the EU: Between the Political Entity and the Market Utopia”. // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право – 2023. – № 1. – С. 8 – 23. (БД «Index Copernicus»). DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280778
    Ключові слова: ТМВ, ЄС, світ-система, напівпериферія, Аррігі, Поланьї, Валлерстайн, гегемонія, США, держава, що сприяє розвитку.

Тези:

  1. Вольський Олександр Миколайович. Проблема лінійного та циклічного розуміння історії та конфліктів у світ-системному аналізі. Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення : матеріали XI Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 12–13 червня 2023 р.,) / укладачі П. В. Федорченко-Кутуєв, О. М. Казьмірова, О. М. Вольський та ін. – Університетська книга, 2023. С.15-17.

Стажуваннякурси підвищення кваліфікації та сертифікати: