Visko Hanna

Вісько Ганна Генріхівна, 2023 рік вступу

Тема дисертації: Бретонські рухи мовного та національно-культурного відродження (Емзави) у контексті модернізації

Науковий керівник: д.соц.н., професор Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович

Публікації:

 1. Підберезних І., Вісько Г. Бретонські національно-культурні рухи другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття в оцінках Михайла Драгоманова та Ольґерда-Іполита Бочковського // Етнічна історія народів Європи. – 2023. – № 71. – С. 63 – 70. (БД “Index Copernicus”). DOI: https://doi.org/10.17721/2518-1270.2023.71.09
  Ключові слова: Бретань, Франція, національний рух, інтелектуальна історія, мовно-культурна політика, українська історіографія, бретонська література.
 1. Вісько Г. “Застигле вугілля”, “наші грубі пращури” та “елемент опору”: гетерообраз бретонця і Бретані у франкофонних художніх творах ХІХ століття. // Закарпатські філологічні студії – 2022. – № 23. – Т.1. – С. 228 – 236. (БД “Index Copernicus”). DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.1.44
  Ключові слова: автообраз, бретонська ідентичність, гетерообраз, літературний етнообраз, французька література, роман, коротка проза, подорожня література.
 1. Вісько Г. Г. Оґюст Брізьо — популяризатор Бретані в Парижі: створення етнообразу Бретані та діалог ідентичностей у творах поета. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2021, 49, 2. 57–61. (БД “Index Copernicus”) DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.49-2.14
  Ключові слова: бретонська ідентичність, бретонська література, етнообраз, романтизм, французька література, XIX століття.

Тези:

 1. Вісько Г. Г. Prosopography of the Gwalarnists: Portraiting the Language and Literature Movement: ХXVI Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція “Могилянські читання – 2023: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти” (м. Миколаїв, 2023 р.).
 2. Вісько Г. Г. Есперанто як lingua franca в уявленнях бретонських мовно-культурних діячів у 1920-1930 рр: Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення : матеріали XI Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 12–13 червня 2023 р.,) / укладачі П. В. Федорченко-Кутуєв, О. М. Казьмірова, О. М. Вольський та ін. – Університетська книга, 35-37.
 3. Вісько Г. Г. Курт Тухольськи про Бретань: посміятися над “Ними” чи застерегти “Нас”? XVІ Міжнародна наукова конференція “Ольвійський форум — 2022” (М. Миколаїв, 23-26 червня 2022 р.), 150-152.