Shkurov Eugene

Shkurov Eugene Vladlenovich
аспірант кафедри соціології  КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тема дисертаційної роботи
«Трансформація соціокультурної народними Києва за поширення цифрових технологій» / «Transfoformation of socio-cultural paradigm of Kyiv for expansion of digital technologies» (англ.)

Наукові керівники

Єнін Максим Наімович, к. соц. наук, доц. каф. соціології  НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
Кенет Лаундра, PhD, проф. каф. соціології Університету Міллікіна, США

Місце роботи
Старший викладач кафедри журналістики та реклами Київського національного торговельно-економічного університету

Публікації за роки навчання (статті, тези)

 1. Шкуров Є.В. Медіаполіс у призмі теорії комунікації Нікласа Лумана. Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 березня 2021 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021.  С.280-284.
 2. Шкуров Є.В. Макдоналізація і соціальні медіа за умов COVID-19. Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики [Електронне видання] : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 квітня 2021 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021.  С.51-55.
 3. Галета М., Шкуров Є. Упакування профілю Instagram як інструмент просування. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» [Електронне видання]: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 травня 2021р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – С. 82-85.
 4. Кудирко Д., Шкуров Є. Перспективи візуального сторітелінгу в рекламі. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» [Електронне видання]: матеріали ІVМіжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 травня 2021р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – С. 88-90.
 5. Шкуров Е. Екумена Хенри Лајона Олдија: синкретизам научне фантастике и митопоетическог мишљења. Словенка научна фантастика код Срба. Зборник радова : монографија. – Београд, 2021 – С. 309-314.
 6. Шкуров Є., Єнін М., Коломієць Т., Лаундра К. Глобалізаційні процеси в сучасному місті. Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право. Київ, 2021. № 3(51). С.19-30. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).246412
 7. Шкуров Є.В., Єнін М.Н. Можливості імплементації електронної демократії в Україні через призму рейтингів IDI та NRI. Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі» (18-19 листопада 2021 р., м. Київ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 327-322.

Участь у семінарах, конференціях

 1. Міжнародна наукова конференція «Словенка научна фантастика код Срба» (Гданський університет, жовтень 2020, м. Гданськ, Польща).
 2. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика та реклама: вектори взаємодії» (24 березня 2021 р., м. Київ, КНТЕУ)
 3. ІV Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (20-22 травня 2021 р., м. Київ, КНУКіМ)
 4. IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Підприємництво, торгівля, маркетинг стратегії, технології та інновації» (27 травня 2021 р., м. Київ, КНТЕУ)
 5. ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» (10 червня 2021 р., м. Київ, ДУТ)
 6. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики» (16 квітня 2021 р., м. Київ, КНТЕУ)
 7. Круглий стіл «Сучасні медіа: виклики сьогодення та перспективи майбутнього» (м. Київ, КНТЕУ, червень 2021 р.)
 8. Міжнародна наукова конференція «Eurasian Conference on ‘Digitalization, Socialization and Educational Development’» (9-10 жовтня 2021; КНТЕУ, м. Київ. Україна, Індія, Сербія, Хорватія).
 9. Międzynarodowej Konferencji Naukowej «O Lemie i po Lemie» (Polska, Gdańsk, 19-21 listopada 2021 r.)
 10. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 18-19 листопада 2021 р.)
 11. Міжнародний науковий семінар Research Culture Society, Scientific Research Association, India (23.01.2022 р., онлайн-формат)

Стажування

 1. Підвищення кваліфікації у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ (2021 р.), 90 год.
 2. Закордонне науково-педагогічне стажування «Інновації у сфері вищої, професійно-технологічної та фахової передвищої освіти в умовах цифрової трансформації», напрями «Філософія, політологія, соціологія» та «Соціальні комунікації» (червень 2021р., м. Варна, Болгарія, Варненски свободен университет «Черноризец Храбър»), 180 год.

Участь у громадських радах та асоціаціях
Член Соціологічної асоціації України