Melnyk Lyubov

Мельник Любов Іванівна, 2022 рік вступу

Тема дисертації: Концепція гібридних конфліктів в соціологічному дискурсі

Науковий керівник:
 д.соц.н., професор Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович

Публікації:

 1. Єнін М., Мельниченко А., Мельник Л. Гібридна війна як різновид соціально-політичних конфліктів: сутність, технології, домінуючі дискурси // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2019. – № 25. – С. 104 – 115. (БД «Index Copernicus»). DOI: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.884
  Ключові слова: гібридна війна, дестабілізація, соціально-політичний конфлікт, національна безпека, соціальна технологія.
 1. Мельник Л. І. Основні методи дослідження гібридних конфліктів (на прикладі бібліометричних даних системи scopus) // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право – 2023. – № 2. – С. 16 – 20. (БД «Index Copernicus»). DOI https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.2(58).293630
  Ключові слова: гібридний конфлікт, гібридна війна, соціально-політичний конфлікт, Україна, бібліометричний аналіз, контент-аналіз, глобальні конфлікти, міжнародні відносини, сучасні виклики, модерн, модернізація.
 1. Шмаленко, Ю., Єнін, М., Мельник, Л. Інституціоналізація медіації в Україні: ключові етапи, сучасний стан та перспективи. Соціологічні Студії, 2(23), 2023. 6–12. DOI: https://doi.org/10.29038/2306-3971-2023-02-06-12
  Ключові слова: медіація, конфлікт, соціальний конфлікт, врегулювання конфліктів, інституціоналізація.

Розділ в монографії:

 1. Єнін М., Зоріна А., Макаренко Д., Мельник Л. Постконфліктне врегулювання збройного протистояння в Боснії та Герцеговині: імплементація досвіду в Україні (на основі соціологічних глибинних інтерв’ю експертів) // Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 63–86. ISBN 978-966-992-170-3
  Ключові слова: соціально-політичний конфлікт, національна безпека, соціальна технологія, миро будівництво

Тези:

 1. Мельник Л. І. Роль державного управління в постконфліктному миробудівництві: матеріали міжнародної наук.-практ.конф. «Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій». Київ. 2019 II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій» – Київ, 2019.
 2. Olha Vasylets, Liubov Melnyk Subjective and objective dimensions of modern wars as a special historical phenomenon. Матеріали ХIX Міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Війна, насильство та суспільні порядки», 16–17 грудня 2022 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології)
 3. Мельник Любов Іванівна, Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович Роль засобів масової інформації та медіа у гібридній війні. Трансформація українського суспільства в цифрову еру : Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 березня 2023 р.) – Одеса: Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023. – 200-203 с.
 4. Федорченко-Кутуєв П. В. Роль технологій у глобальній політиці модерну / П. В. Федорченко-Кутуєв, Л. І. Мельник // Трансформація українського суспільства в цифрову еру : Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 березня 2023 р.) – Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023. – С. 39-42.
 5. Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович, Мельник Любов Іванівна, Держава та демократія:конфліктні реалії модерну: XI Міжнародна науково-практична конференція«Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення» (12-13 червня 2023 р., м. Київ) – Київ, 2023. – С.
 6. Мельник Любов Іванівна Аналіз бібліометричних даних Scopus з тематики дослідження гібридних конфліктів. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління 2023». Сучасні проблеми управління: на шляху до сталого миру після війни:
  держава, бізнес, інновації – Київ, 2023.
 7. Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович, Мельник Любов Іванівна Трансформація критичного мислення у врегулюванні конфліктів. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління 2023». Сучасні проблеми управління: на шляху до сталого миру після війни: держава, бізнес, інновації – Київ, 2023. – С.