Kurovska Hanna

Куровська Ганна Валентинівна, 2019 рік вступу

Тема дисертації: Соціологічна освіта як фактор формування соціологічної професії в Україні

Науковий керівник: д.соц.н., професор Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович

Публікації:

  1. Ганна Куровська, Застосування засад акторно-мережевого підходу в соціології професій. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2022, №1). С.196-206
  2. Кутуєв П.В., Єнін М.Н. Зихович Дж., Куровська Г.В. Соціологічна наукова діяльність та стратегії вибору дослідницької теми у фокусі теоретичних рефлексій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – №3 (47). – С. 6 – 19.

Інші публікації:

  1. Куровська Г.В. Філософія і наукова творчість у хронотопі технічного університету: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Ліра-К, 2020. – с. 203-2017
  2. Куровська Г.В. Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей XVIII міжнародної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (м. Харків, 12-13 березня 2020). – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2020. – с. 106-108.
  3. Куровська Г.В. Сучасні проблеми управління. Збірник матеріалів Х науково-практичної конференції (м. Київ, 21 листопада 2019). – . Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка»,2019. – с.113-118
  4. Куровська Г.В. Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (м. Харків, 14-15 березня 2019 р.) – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 162 с. с. 44-45
  5. Куровська Г.В. Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях : Матеріали ІХ міжнародної наук.-практ. Конф. (м. Київ 26-27 листопада 2018 р.) / Укладачі А.А.Мельниченко, П. В. Кутуєв, А.О. Хом’як. Київ, 2018. 276с. с. 252-255
  6. Куровська Г.В. Матеріали ХХ! Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки» (19-20 квітня 2018 р. м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, Н.С. Волицький. – Київ; Одеса: Типографія «Айс Принт», – 164 с., с 53-55