Kazmirova Oksana

Казьмірова Оксана Миколаївна, 2022 рік вступу

Тема дисертації: Кредитна поведінка за умов воєнного часу та реконструкцій в Україні

Науковий керівник: д.соц.н., професор Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович

Публікації:

 1. Казьмірова О., Василець О. Формування кредитної залежності як нової форми соціальної девіації: небезпека для країн перефирії / Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. : Зб. Наукових праць. – К.: 2019. – № 3(43). – С. 39-45 DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).194980
 2. Казьмірова О., Василець О. Інституціоналізація медіації як завдання державної політики інтеграції щодо соціальних інновацій// Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. : Зб. Наукових праць. – К.: 2019. – № 4 (44). – С. 13-19 DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199305
 3. Казьмірова О.М. Соціологічні дослідження кредитної поведінки: проблеми та перспективи // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. : Зб. Наукових праць. – К.: 2019. – № 2(42). – С.18-21 ISSN 2308-50535.
 4. Якубін О.Л. Казьмірова О.М.  Яка політика пам’яті потрібна Україні в 20-х роках XXI століття: 12 пропозицій // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право.: Зб. Наукових праць. – К.: 2019. – №  3(43). –  С. 158–162 DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).194980
 5. Пиголенко І.В., Северинчик О.П., Казьмірова О.М. Соціальна політика як необхідна складова соціальної держави // Журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології».: Зб. наукових праць. Одеса. Номер 37/2022 (буде опублікована до 30.11.2022 кв. № 0.0.2704356639.1)
 6. Казьмірова О.М. Особливості кредитної поведінки населення під час війни // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право – 2024. – № 1. (прийнята до друку)

Тези

 1. Казьмірова О.М., Северинчик О. П.,  Соціологія у постковідному світі Матеріали міжнародної науково-практичної конференції // (м.Львів, 26-27 листопада 2021 року).- Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2021 – С.32-34
 2. Казьмірова О.М., Свиридова Т., Адаптація у цифровому просторі як актуальний інструмент управлінських практик у постковідному світі// Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі» (18-19 листопада 2021 р., м. Київ) /Укладачі: А. А. Мельниченко, Я.Ю. Цимбаленко, О. А. Акімова, Д. В. Балашов, О. І. Криворот. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – С 137-138.
 3. Казьмірова О.М. Віртуалізація довіри й загострення питань успішності реальних трансформацій// Матеріали міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В.Паніної / За наук. Ред. Є.І.Головахи, О.Г. Стегнія та О.О.Максименко.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2021 — СС.115-120.
 4. Vasylets O., Kazmirova O., Slinchenko V. MORAL VALUES AND PRAGMATIC DECISIONS: HISTORICAL CHALLENGES OF OUR TIME// Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10–11 вересня 2021 року). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2021. – С.67-71
 5. Kazmirova O., Linichenko L. (Kyiv) RATIONALITY AS AN IMPERATIVE OF A SOCIOLOGIST’S ACTIVITY: FEATURES OF HISTORICAL CHALLENGES. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції X International Scientific and Practical Conference “From Weber to Wallerstein: Historical Sociology of States and World-systems” 9-10 June 2022
 6. Казьмірова О. М. Особливості реалізації кредитної поведінки під час війни / О. М. Казьмірова // Трансформація українського суспільства в цифрову еру : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 березня 2023 р.) – Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023. – С. 72-73.
 7. Казьмірова О.М., Цифрові технології медіа-простору у формуванні кредитної поведінки особистості. Конфлікти, війни та соціальні трансформації епохи модерну: теорія, історія, сьогодення : матеріали XI Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 12–13 червня 2023 р.,) / укладачі П. В. Федорченко-Кутуєв, О. М. Казьмірова, О. М. Вольський та ін. – Університетська книга, 2023. С.140-142
 8. Казьмірова О.М., Динаміка мережі бібліографічних джерел у базі SCOPUS з проблематики кредитної поведінки. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління 2023». Сучасні проблеми управління: на шляху до сталого миру після війни:
  держава, бізнес, інновації – Київ, 2023.
 9. Казьмірова О.М. Застосування ненасильницького спілкування в подоланні травми війни. Соціальна робота у глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку: Збірник матеріалів ХIІ Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 23-24 листопада 2023 р.). 2023.

 АСПІРАНСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ

 1. Стажування у Варшавській політехніці (Польща) 4 -8 вересня  2023р. Course duration: 4-8 September 2023 1 week (5 days – 36 hours)
  В рамках проєкту NAWA – Ukraine project and conducted by Warsaw University of Technology «Advanced English for PhD Students of Lviv and Kyiv Technical Universities Enhancing Language Production Skills»
  Мета та завдання поглибленого курсу англійської мови «Advanced English for PhD Students of Lviv and Kyiv Technical Universities Enhancing Language Production Skills»:
  –   покращення рівня володіння усною та письмовою англійською мовою для академічних цілей,
  –   поліпшення навичок презентації та публічних виступів,
  –   розробка ефективних комунікаційних стратегій для академічних дискусій, зміцнення навичок критичного мислення та аргументації,
  –   поліпшення навичок спілкування на наукових конференціях.
 1. Варшавський технологічний університет (Варшавська політехніка) розпочав свою діяльність у 1915 році завдяки зусиллям Асоціації наукових курсів та Громадянського комітету міста Варшави. Це не тільки найстаріший, але й найкращий технічний університет у Польщі: у рейтингу польських університетів він уже сімнадцять років займає перше місце у своїй категорії. У Варшавському технологічному університеті діють понад 160 студентських дослідницьких груп, організацій та асоціацій, а освітня пропозиція включає багато напрямків навчання (також англійською мовою).
  Курс «Advanced English for PhD Students» було проведено міжфакультетським підрозділом Варшавської політехніки Foreign Language Centre (Центр іноземних мов). Центр створений 60 років тому й функціонує як підрозділ, який діє на кожному факультеті університету. Він обслуговує студентів усіх типів, а також пропонує мовні заняття для іноземних студентів.
  Курс був зосереджений на ораторських навичках і вимагав активної участі в дискусіях, дебатах та презентаціях. Протягом курсу найбільша увага приділялася розвитку вільного мовлення, виробленню чітких та ефективних стратегій спілкування для академічних цілей.
  Отримані знання будуть застосовуватися для:
  –   написання наукових статей;
  –   публічних виступів при апробації наукових статей;
  –   ведення академічних дискусій як англійською, так і українською мовами, оскільки на курсі було обговорено ефективні способи ведення дебатів загалом;
  –   спілкування з іноземцями на міжнародних наукових конференціях.

  Онлайн навчання в Університеті Шеффілда опанування спеціального курсу з англійської мови.