Результати складання вступного випробування 
за спеціальністю: 054 «Соціологія»
галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

кваліфікацією: доктор філософії з соціології 
08 вересня 2023 року

1. Мосейко Андрій – 200 балів.
2. Вісько Ганна – 165 балів.
3. Куцеренко Дмитро – 165 балів.
4. Степанюк Ігор – 125 балів.