Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014» 

27-28 листопада 2014 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014» на базі факультету соціології і права.Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «КПІ», Факультет соціології і права, Кафедра соціології, Кафедра теорії та практики управління, Наукове товариство студентів і аспірантів ФСП, Талліннський технологічний університет, Талліннська школа економіки та бізнес адміністрування, Кафедра міжнародних відносин (Таллін, Естонія), Університет Корвінус (Будапешт, Угорщина), Факультет економіки, Вестон консалтінг (Варшава, Польща), Академія державного управління при Президентові Киргизької республіки, Журнал «Эксперт – Юг» (Російська Федерація), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет соціології, Інститут соціології НАН України,  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Соціологічний факультет, Українське відділення студентів політичної науки (IAPSS) Ukraine.
У конференції взяли участь понад 252 учасники, з них – 9 доктори наук, 45 кандидатів наук, 21 науково-педагогічний працівник без ступенів, 12 представників дослідних установ та громадських організацій, 17 аспірантів, 160 студентів. Зарубіжними учасниками конференції стали наші колеги з Грузії, Російської Федерації, Польщі, Іспанії, Бразилії.
З привітаннями учасникам конференції на пленарному засіданні виступили декан факультету соціології і права Національного технічного університету України «КПІ», кандидат філософських наук, доцент Анатолій Анатолійович Мельниченко та завідувач кафедри соціології факультету соціології і права, доктор соціологічних наук, професор Павло Володимирович Кутуєв.
На пленарному засіданні 27 листопада з доповідями виступили: доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України з наукової роботи Євген Іванович Головаха. Тема виступу: «Соціальні зміни за умов війни: досвід України»; завідувач відділу дослідження соціальних структур Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук, професор Сергій Олексійович Макеєв. Тема виступу: «Об одном опыте рассказывать про войну». Також у пленарному засіданні взяли участь: доктор наук з державного управління, професор кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права Світлана Анатоліївна Чукут; президент «Вестон консалтинг» (Варшава, Польща) Кріс Вестон; асоційований професор соціальної психології Тбіліського університету (Грузія) Медея Деспоташвілі; декан факультету правової соціології Національного університету «Одеська юридична академія» Денис Вікторович Яковлєв.

Робота конференції продовжилась 28 листопада у п’яти секційних групах:
1. Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-ому столітті.
2. Динаміка політичних інституції у 20-ому столітті: Україна і світ.
3. Політична порівняльно-історична соціологія соціальної держави: від соціальної політики до соціальної роботи.
4. Еволюція управління в 20-ому столітті: війни, модернізація та становлення державного Левіафану.
5. Місце та роль історичної соціології в методології соціальних наук.

Доповіді були присвячені сучасним проблемам історичної соціології та їх актуалізації у контексті українського досвіду. Розглядались новітні форми соціальної роботи, зокрема у зв’язку з воєнними подіями на сході України.
Значна увага приділялась особливостям трансформацій модерної світ-системи та динаміці політичних інститутів у XX-XXI ст.
На секційних засіданнях виступали представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Національного педагогічно університету імені М.П. Драгоманова, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Харківського інституту економіки ринкових відносин і менеджменту, Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, Національного університету «Одеська юридична академія», Національного авіаційного університету, Буковинського державного фінансово-економічного університету, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Київського національного торговельно-економічного університету, Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Академії праці, соціальних відносин та туризму, Національного університету «Львівська політехніка», Житомирського державного університету імені Івана Франка, Київського національного університету будівництва і архітектури, Львівського національного університету імені Івана Франка, Миколаївського базового медичного коледжу.
На конференції були представлені також такі українські дослідні структури як: Інститут соціології НАН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України».
Серед представників громадських організацій були присутні представники Міжнародної громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я», Громадського центру «Форум» та Київської релігійно-філософської спілки.

Учасники також дійшли наступних висновків:
1. Війни сучасності, так само як і великі війни XX сторіччя, суттєво впливають на структуру і трансформацію соціальних і політичних систем світу. Комплексне осмислення місця України у даних багатовимірних траєкторіях, напряму залежить від значного теоретичного потенціалу сучасних соціологічних досліджень.
2. Теоретичні напрацювання історичної соціології у тісному зв’язку з іншими соціологічними напрямами (теорією модернізації, світ-системною теорією, дискурс-аналізом та багатьма іншими) пропонують багатий науковий інструментарій для вивчення соціальних процесів сьогодення та реалізації нових дослідницьких програм у галузі соціології та соціальних наук.
3. Широкий спектр вітчизняних та зарубіжних досліджень, що були висвітлені у конференції та присвячених трансформації національних держав, управлінню глобальними та місцевими соціальними інститутами, вдосконаленню та пошуку нових методів соціальної роботи, необхідно впроваджувати у освітньо-навчальний процес, ефективно використовувати у державному будівництві та в процесі реформування українського суспільства.

За матеріалами конференції видано збірник тез її учасників.

Павло Кутуєв, професор, в. о. завідувача кафедри соціології
Олексій Якубін, старший викладач кафедри соціології

DSC_1064 DSC_1098DSC_1115 DSC_1191DSC_1206 DSC_1209