Кураторка групи СЛ-21 Коломієць Т.В. спільно з відповідальною за здійснення вибору дисциплін Казьміровою О.М. провели ознайомчу бесіду з першокурсникам. щодо реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського. Казьмірова О. М. надала вичерпні консультації щодо технічних особливостей реалізації вибору навчальних дисциплін.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів ФСП на наступний навчальний рік розпочато.