Рейтинговий список
вступників, які беруть участь в конкурсному відборі

на освітньо-професійну програму підготовки магістра
за спеціальністю 054 Соціологія
Освітня програма Врегулювання конфліктів та медіація
Денна форма навчання 
Заочна форма навчання