Мрієте стати аспірантом?
Кафедра соціології здійснює набір до аспірантури за спеціальністю 054 “Соціологія”
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.
Подання документів для вступу до аспірантури завершується 15 липня.
Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури: https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172
Програми додаткового та вступного іспиту до аспірантури 054 Соціологія 2022: http://www.sociology.kpi.ua/postgraduate-studies-2022