24 травня на кафедрі соціології відбулась лекція провідних соціологів України: д. соц.н., професора, академіка НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України БАКІРОВА ВІЛЬ САВБАНОВИЧА та директора Інституту соціології НАН України, д. філос.н., професора, члена-корреспондента НАН України ГОЛОВАХИ ЄВГЕНІЯ ІВАНОВИЧА «Актуальні проблеми сучасної соціології».