Вступ до магістратури 2021

ВСТУПНИКАМ 2021 РОКУ
8.03010101
Підготовка висококваліфікованих фахівців (магістрів) з соціології, які демонструють наявність високорозвинутої соціологічної уяви й володіють сучасними теоріями, методологією та методами соціологічних досліджень, а також компетентностями у сфері аналізу, моделювання, прогнозування, раннього попередження та врегулювання соціальних конфліктів і медіації.
Набуті концептуальні знання та практичні навички надають здобувачам змогу ефективно розв’язувати комплексні задачі та практичні проблеми у сфері соціології на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях і брати фахову участь у науково-прикладних дослідженнях, аналітичній, консалтинговій та просвітницькій діяльності.

Кафедра соціології факультету соціології і права є випускаючою з підготовки та перепідготовки магістрів за спеціальністю 054 “Соціологія”.

Кваліфікація: науковий співробітник, викладач соціології.
Освітня програма: «Врегулювання конфліктів та медіація».
Форма навчання: денна і заочна.

Освітньо-професійна програма: «Врегулювання конфліктів та медіація»
Навчальний план підготовки магістрів 2020-2021
Навчальний план підготовки магістрів 2020-2021: заочна форма навчання

Навчальний план підготовки магістрів 2021-2022
Навчальний план підготовки магістрів 2021-2022: заочна форма навчання

Форми та термін навчання

 • денна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
 • заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)

Умови вступу на магістерську програму у 2021 році

Перелік вступних випробувань
1. Комплексне фахове випробування
2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Врегулювання конфліктів та медіація» за спеціальністю 054 Соціологія

Графік проведення фахових вступних випробувань

Назва випробування: Комплексне фахове (I сесія)
Дата проведення випробування: 27.07.2021
Час початку випробування: 13.00
Місце проведення випробування: Ауд.503 корп.7
Дата, час і місце проведення консультації: 26.07.2021 11.00
Посилання на консультацію: https://us02web.zoom.us/j/86427360578…

Назва випробування:
Комплексне фахове (IІ сесія)
Дата проведення випробування: 28.07.2021
Час початку випробування: 11.00
Місце проведення випробування: Ауд.503 корп.7
Дата, час і місце проведення консультації: 26.07.2021 11.00

Посилання на консультацію https://us02web.zoom.us/j/86427360578…

Вступне випробування з іноземної мови для вступу на програму підготовки магістрів є обов’язковим та проводиться у формі ЗНО Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Приклади ЄВІ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 + RA
П1
 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ).
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.
Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT, де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень. Переглянути детальніше у Положенні про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Вартість навчання:

Вартість навчання  на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

 • для денної форми навчання — 44 100 грн. на рік*;
 • для заочної форми навчання — 18 000 грн. на рік*.

*Вартість навчання на 2021/2022 навчальний рік.

Державне замовлення

У 2020 році для навчання на денній формі навчання було виділено 5 місць.

Правила прийому

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році
Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Етапи вступної кампанії та розклад роботи приймальної комісії за посиланням:
https://pk.kpi.ua/schedule/

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на ЗНО з іноземної мови
 • результати ЄВІ (Єдиний вступний іспит – ЗНО з іноземної мови)
 • чотири фотографії 3х4

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту  на сайті факультету соціології і права

Контактна інформація

Відбіркова комісія

+38 (066) 807 59 16
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.vk@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського

Соціальні мережі
Facebook
Telegram
Instagram
Twitter