Доповідь д.с.н., проф. С. О. Макеєва (зав. відділу дослідження соціальних структур Інституту соціології НАН України) на 3-ій міжнародній соціологічній конференції НТУУ “КПІ” “Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014 рр.”
Завантажити