Інтегральний рейтинговий список вступників на 5-й курс за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями та формами навчання:
1. Магістри спеціальності 8.03010101 “Соціологія” очної форми навчання.
2. Спеціалісти спеціальності 7.03010101 “Соціологія”  очної форми навчання.
3. Магістри спеціальності 8.03010101 “Соціологія” заочної форми навчання.
4. Спеціалісти спеціальності 7.03010101 “Соціологія”  заочної форми навчання.
5. Магістри спеціальності 8.13010201 “Соціальна робота” очної форми навчання.
6. Спеціалісти спеціальності 7.13010201 “Соціальна робота”  очної форми навчання.
7. Магістри спеціальності 8.13010201 “Соціальна робота” заочної форми навчання.
8. Спеціалісти спеціальності 7.13010201 “Соціальна робота”  заочної форми навчання.
Завантажити рейтинговий список