Відео з Міжнародної науково-практичної конференції з соціології «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну», що відбулась в НТУУ «КПІ» на базі факультету соціології і права 26-27 листопада 2015 р.