Рішенням Акредитаційної комісії України Протокол №110 від 08 липня 2014 року  було акредитовано за напрямком підготовки спеціальності “Соціологія” за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст (7.03010101)  та магістр (8.03010101).  
Завантажити_Протокол №110.pdf