Результати складання додаткового вступного випробування 
Спеціальності 054 «Соціологія» 
Освітньої програми магістерської підготовки  
«Врегулювання конфліктів та медіація» 
24 липня 2019 року

1. Духовченко Ольга Сергіївна  – не зараховано
2. Назаденко Ксенія Сергіївна – зараховано
3. Стандратюк Діана Василівна – зараховано