Другий день “Днів Науки на Факультеті соціології та права”
Робота секції: “Основні виміри соціальних конфліктів у контексті євроінтеграційних процесів”.