Магістерська програма з соціальної роботи

Магістерська програма з соціальної роботи

Кафедра соціології факультету соціології і права є випускаючою з підготовки та перепідготовки магістрів за спеціальністю 231 «Соціальна робота».

Сфера соціального захисту населення є однією з найбільш пріоритетних у розбудові громадянського суспільства. Саме тому в нашій державі зростає попит на професію соціального працівника. Під час навчання студенти спеціальності «Соціальна робота» одержують знання з психології, соціології, вивчають правові аспекти соціального захисту, оволодівають методами соціальної роботи; вчаться оцінювати потреби та представляти інтереси людини, створювати мережу допомоги та керувати установами з соціальної допомоги. Наші випускники працюють експерт-консультантами із суспільно-політичних питань, реабілітологами, тренерами, соціальними інспекторами, інспекторами пенсійного фонду, керівниками соціального розвитку підприємств.

Спеціальність 231 «Соціальна робота»
Спеціалізація «Міжнародні соціальні проекти і волонтерська діяльність»

Форма навчання: денна/заочна

Майбутні фахівці-експерти отримають навички управління міжнародними проектами у соціальній сфері, набудуть знань щодо інноваційних технологій організації волонтерського руху та побудови соціально відповідального бізнесу. В межах спеціалізації вивчаються навчальні дисципліни: сценарний аналіз та стратегічний форсайт; бенчмаркінг у соціальній роботі; стратегічний менеджмент; крос-національні дослідження та комп’ютерний аналіз соціологічної інформації; соціологія інновацій в соціальній роботі; проектування соціологічного дослідження; міжнародне гуманітарне право. Наші випускники працюють у міжнародних благодійних фондах, всеукраїнських громадських і волонтерських організаціях, державних органах та підприємствах, маркетингових і PR-відділах транснаціональних корпорацій.

Спеціалізація “Соціальна робота та інтернет технології”

Форма навчання: денна

Студенти набувають знань та навичок у сфері SMM, SEO, стартап-менеджменту, роботи з медіа, контент-менеджменту, професійного використання інтернет-сервісів та мобільних технологій. Успішне працевлаштування в digital-сфері гарантується такими професійними навичками, як побудова індивідуальної інформаційної стратегії, планування власної кар’єрної траєкторії, робота з персональним брендом. Випускники працюють спеціалістами у галузі інтернет-комунікації, цифрових технологій в управлінні, недійного складника персонального та корпоративного бренду, експертами з суспільно-політичних питань, фахівецями із зв’язків з громадськістю і пресою, викладачами ВНЗ, фахівцями соціального захисту населення.

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на 5-ий курс Соціальна робота (літо 2018)

Додаткова програма вступного випробування для вступу на 5-ий курс Соціальна робота (літо 2018)

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра (літо 2018)

Вартість навчання у 2017/2018 навчальному році

Контакти:
Завідучач кафедри соціології
Павло Кутуєв
tel: 0507750949
Fb: https://www.facebook.com/pavlo.kutuev?fref=ts