Громадське обговорення

Громадське обговорення
Освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 054 Соціологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: доктор філософії
Просимо стейкхолдерів висловлювати свої пропозиції до освітньо-наукової програми третього рівня ВО «Соціологія» з 5 листопада до 1 грудня 2021 року включно.
Пропозиції / зауваження надсилати на поштову скриньку: kpi.sociology@i.ua