Поступление в аспирантуру 2018

Кафедра соціології здійснює набір до аспірантури за спеціальністю 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Програма вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія”

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія”

Основні строки

Програма вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія”

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія”

Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49
Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, каб. 247).