Дисертації PhD

Підготовка аспірантів проводиться в галузі 05 соціальні та поведінкові науки  по спеціальності 054 соціологія.

Теми дисертацій:

Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Вольський О.М. 2022 Кризи гегемонії у світ-системному аналізі: історико-соціологічний аспект д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Мельник Л.І. 2022 Концепція гібридних конфліктів в соціологічному дискурсі д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Казьмірова О.М. 2022 Кредитна поведінка за умов воєнного часу та реконструкцій в Україні д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Шкуров Є.В. 2019 Трансформація соціокультурної парадигми Києва за  поширення цифрових технологій к.соц.н., доцент
Єнін М.Н.
Куровська Г.В. 2019 Соціологічна освіта як фактор формування соціологічної професії в Україні д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Хом’як А.О. 2017 Соціальний капітал як чинник міграційної поведінки українських трудових мігрантів в Польщі д.пед.н., професор
Панченко Л.Ф, к.соц.н., доцент
Коржов Г.О.
Шпікер М.В. 2017 Неформальні соціальні мережі в підтримці функціонування Збройних сил України та соціальній реінтеграції учасників бойових дій на Донбасі к.соц.н., доцент
Богдан О.В.