Вступ до аспірантури 2023

Кафедра соціології здійснює набір до аспірантури за спеціальністю 054 “Соціологія”
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

РОЗКЛАД  вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 054 “Соціологія” у 2023 році:  https://aspirantura.kpi.ua/

Вступний іспит зі спеціальності: https://aspirantura.kpi.ua/

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури: https://aspirantura.kpi.ua/

Програма вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія” 2023

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури 054 “Соціологія” 2023

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році 

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за спеціальністю 054 Соціологія 2022

Навчальний план підготовки PhD 2023

Навчальний план підготовки PhD 2023: заочна форма навчання

Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49
Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, каб. 247).
Сайт: https://aspirantura.kpi.ua/