Магістеріум

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Магістр з соціології
ОПП: «Врегулювання конфліктів та медіація»

Навчальний план підготовки магістрів 2019 року (очна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2019 року (заочна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2020 року (очна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2020 року (заочна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2021 року (очна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2021 року (заочна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2022 року (очна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2022 року (заочна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2023 року (очна форма навчання)
Навчальний план підготовки магістрів 2023 року (заочна форма навчання)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Магістр з соціології
ОНП: «Аналітика соціальних даних»

Навчальний план підготовки магістрів 2023 року: ОНП “Аналітика соціальних даних”