Ук Христина Дарачанівна

Ук Христина Дарачанівна
Тема: Аномія як чинник девіантної поведінки української молоді
Науковий керівник: доц.к.філос.н. доц. Коломієць Т.В