Тегза Катерина Юріївна

Тегза Катерина Юріївна
Тема: Врегулювання організаційних конфліктів та конфліктів інтересів в органах державної влади
Науковий керівник: доц., к.філос.н., доц. Пиголенко І. В.