Біленікіна Ольга Борисівна

Біленікіна Ольга Борисівна
Вплив культури індивідуалізму на інститут сім’ї в сучасному українському суспільстві
Науковий керівник: ст.викл. к.політ.н. Якубін О.Л.