Здор Катерина Сергіївна

Здор Катерина Сергіївна
Тема: Маркетинг як інструмент впливу на громадську думку на прикладі компаній P&G  та Danone Ukraine
Науковий керівник: викл. к.політ.н. Донська А.Г.