Волицький Назар Сергійович

Волицький Назар Сергійович
Тема: Вплив мережевих засобів масової комунікації  на формування ціннісних орієнтацій української молоді
Науковий керівник: доц. к.філос.н. доц. Пиголенко І. В.