Ващук Вадим Дмитрович

Ващук Вадим Дмитрович
Тема: Перспективи розвитку та виклики бюрократії у 21 столітті
Науковий керівник: викл. к.політ.н. Донська А.Г.