Рідна Вікторія Андріївна

Рідна Вікторія Андріївна
Тема: Гендерна рівність в сучасній Україні: дискурс та динаміка
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н. Багінський А.В.