Малета Марія Юріївна

Малета Марія Юріївна
Тема: Ідеологія конфлікту у медіа дискурсі як чинник досягнення миру
Науковий керівник: доцент, к.політ.н. Багінський А.В.