Бондарук Роман Ігорович

Бондарук Роман Ігорович
Тема: Множинність аспектів споживання (крізь призму підходу Еріха Фромма)
Науковий керівник: ст.викл. к.політ.н. Якубін О.Л.