Рубаха Ганна Ігорівна

Рубаха Ганна Ігорівна
Тема: Модернізація політичної культури українців: соціологічний вимір (на прикладі м. Чернігова)
Науковий керівник: доц. к.філос.н. доц. Пиголенко І. В.