Муріч Світлана Сергіївна

Муріч Світлана Сергіївн
Тема: Трансформація ідентичності ВПО внаслідок конфлікту на Донбасі
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н. Багінський А.В.