Макарова Анастасія Ігорівна

Макарова Анастасія Ігорівна
Тема: Управління масовою свідомістю як інструмент примирення
Науковий керівник: викл., к.політ.н. Яковлєва Н.І.