Лі Артур

Лі Артур
Тема: Системи раннього попередження та раннього реагування на конфлікти
Науковий керівник: ст.викл., к.політ.н Якубін О. Л.