Гуцалюк Катерина Едуардівна

Гуцалюк Катерина Едуардівна
Тема: Масовий спорт у системі повсякденних практик української молоді
Науковий керівник: доц. к.філос.н. доц. Пиголенко І. В.