Голуб Вікторія Олександрівна

Голуб Вікторія Олександрівна
Тема: Організаційні конфлікти в Україні: причини, динаміка, моделі врегулювання
Науковий керівник: доц., к.філос.н., доц. Коломієць Т.В.