Вступ до магістратури 2023 (ОНП «Аналітика соціальних даних»)

ВСТУПНИКАМ 2023 РОКУ
8.03010101
Підготовка висококваліфікованих фахівців (магістрів) з соціології, які демонструють наявність високорозвинутої соціологічної уяви й володіють сучасними теоріями, методологією та методами соціологічних досліджень, а також компетентностями у сфері аналізу, моделювання та прогнозування.
Освітньо-наукова програма «Аналітика соціальних даних» фокусується на виявленні патернів, трендів та механізмів соціальних процесів на основі використання теоретичних, кількісних, якісних і форсайтних підходів, математичних моделей та комп’ютерних симуляцій.

Кафедра соціології факультету соціології і права є випускаючою з підготовки та перепідготовки магістрів за спеціальністю 054 “Соціологія”.

Освітньо-наукова програма: «Аналітика соціальних даних».
Кваліфікація:
магістр соціології.

Освітньо-наукова програма: «Аналітика соціальних даних» 2023
Навчальний план підготовки магістрів освітньо-наукової програми “Аналітика соціальних даних” 2023

Робочий навчальний план підготовки магістрів освітньо-наукової програми “Аналітика соціальних даних” 2023

Форми та терміни навчання

  • денна форма навчання – 1 рік 9 місяців.

Умови вступу на магістерську програму у 2023 році

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування):
Предметний тест психології та соціології.
Переглянути програму
Зараховуються бали ЄФВВ 2023 року.
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
– ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
– ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Можливість вступу без ЄФВВ / ЄВІ на основі диплома спеціаліста / магістра.

Програми вступних випробувань 2023

Фаховий іспит організовується факультетом соціології і права (кафедра соціології)

Переглянути програму фахового іспиту за освітньо-професійною програмою “Аналітика соціальних даних” 2023

Конкурсний бал

Конкурсний бал = (ЄФВВ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

 Бюджетні місця 

Інформація щодо розподілу місць державного замовлення за освітніми програмами буде відома пізніше.

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році

Для денної форми навчання — 41 900 грн. на рік;
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно

Джерело на сайті Приймальної комісії

Етапи вступної кампанії

1. 08.05–31.05.2023

Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ)
2. 26.06–18.07.2023
Основна сесія єдиного вступного іспиту
3. 26.06–18.07.2023
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
4. 17.07–28.07.2023
Проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ
5. 31.07–21.08.2023 (18:00)
Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі
6. 31.07–14.08.2023 (18:00)
Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
7. Не пізніше 26.08.2023
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням
8. до 29.08.2023 (18:00)
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
9. 31.08.2023
Зарахування вступників за державним замовленням
10. 30.08–06.09.2023 (17:00)
Виконання вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб
11. Не пізніше 07.09.2023
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Склад підкомісій за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів «Аналітика соціальних даних»:

Склад атестаційної комісії
Голова:
д.соц.н., професор Федорченко-Кутуєв П.В.
Члени:
к.політ.н., доцент Багінський А.В.
к.соц.н., доцент Єнін М.Н.
ст.викладач Казьмірова О.М.

Розклад роботи відбіркової комісії Факультету соціології і права

Інформація за посиланням

Розклад роботи атестаційної комісії:

25.07.2023 о 14.30 відбудеться консультація для вступу на наступні програми:
– 054 Аналітика соціальних даних, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма;
– 054 Врегулювання конфліктів та медіація, Магістр (освітньо-професійна програма), денна/заочна форма.
Фахові вступні випробування
26.07.2023, 10.00 – 054 Аналітика соціальних даних, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма;
26.07.2023, 14.00 – 054 Врегулювання конфліктів та медіація, Магістр (освітньо-професійна програма), денна/заочна форма
27.07.2023, 10.00 – 054 Аналітика соціальних даних, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма;
27.07.2023, 14.00 – 054 Врегулювання конфліктів та медіація, Магістр (освітньо-професійна програма), денна/заочна форма
Посилання на Зум буде у вашому кабінеті вступників!
При підключенні до конференції ви маєте обов’язково засвідчити свою особу. Також, необхідно забезпечити якісний безперервний зв’язок, оскільки впродовж всього іспиту ви маєте бути в полі зору Атестаційної комісії.

Перелік документів для вступу

Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Офіційні документи для вступу

Інформацію про вступ до магістратури на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформація про вступ до магістратури на офіційному сайті Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році на сайті Міністерства освіти і науки України

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту «Дні відкритих дверей», або на сайті Факультету соціології і права

Контактна інформація

Відбіркова комісія ФСП
Телефон «гарячої лінії»
(066) 807 59 16
E-mail
fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com

Консультант вступників
Балашов Дмитро Валерійович
Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»
Запитати у Telegram

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Соціальні мережі
Facebook
Telegram
Instagram
Twitter