Вступ до магістратури 2022

ВСТУПНИКАМ 2022 РОКУ
8.03010101
Підготовка висококваліфікованих фахівців (магістрів) з соціології, які демонструють наявність високорозвинутої соціологічної уяви й володіють сучасними теоріями, методологією та методами соціологічних досліджень, а також компетентностями у сфері аналізу, моделювання, прогнозування, раннього попередження та врегулювання соціальних конфліктів і медіації.
Набуті концептуальні знання та практичні навички надають здобувачам змогу ефективно розв’язувати комплексні задачі та практичні проблеми у сфері соціології на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях і брати фахову участь у науково-прикладних дослідженнях, аналітичній, консалтинговій та просвітницькій діяльності.

Кафедра соціології факультету соціології і права є випускаючою з підготовки та перепідготовки магістрів за спеціальністю 054 “Соціологія”.

Освітня програма:«Врегулювання конфліктів та медіація».
Кваліфікація:
магістр соціології, фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері.

Освітньо-професійна програма: «Врегулювання конфліктів та медіація» 2022

Навчальний план підготовки магістрів 2021-2022
Навчальний план підготовки магістрів 2021-2022: заочна форма навчання

Форми та терміни навчання

 • денна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
 • заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)

Умови вступу на магістерську програму у 2022 році (бюджет / контракт)

 1. Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).
  За даними УЦОЯО, укладатимуться відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності:
  – вербально-комунікативний компонент (критичне мислення, аналітичне письмо, комунікація й медіація);
  – логіко-аналітичний компонент (логічне мислення, аналітичне мислення).
 2. Фаховий іспит.
 3. Мотиваційний лист.

Програми вступних випробувань 2022

МТНК відбувається у форматі ЗНО та організовується Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
Підготуватися до МТНК
Фаховий іспит організовується факультетом соціології і права (кафедра соціології)
Переглянути програму фахового іспиту 2022

Конкурсний бал

КБ = П1×0,5 + П2×0,5
П1
 – оцінка МТНК (за шкалою від 100 до 200 балів).
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
Загальний результат після множення на коефіцієнти:
– бюджет – не менше 125,0 балів;
– контракт – не менше 100,0 балів.

 Бюджетні місця 

2022 рік – 5 місць (денна форма навчання)
Інформація щодо розподілу місць державного замовлення за освітніми програмами буде відома пізніше.
Увага! Інформація затверджена до 24.02.2022 року. Очікуємо остаточну інформацію, яка може бути підкоригована.

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

для денної форми навчання — 44 100 грн. на рік;
для заочної форми навчання — 18 000 грн. на рік.

Джерело на сайті Приймальної комісії


Державний кредит на вищу освіту. 
«А якщо раптом не вдасться вступити на бюджет, а дуже хочеться навчатися саме на факультеті соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського?»
Для Вас є дуже приваблива пропозиція!

Етапи вступної кампанії

1. 27 червня – 18 липня (до 18:00)
Реєстрація для складання МТНК
2. з 01 серпня
Початок реєстрації електронних кабінетів
3. 16 серпня – 23 вересня
Прийом заяв та документів від вступників
(для осіб, які, згідно Порядку прийому, мають право вступати на основі індивідуальної усної співбесіди замість МКТ/МТНК)
4. 16 серпня – 15 вересня
Прийом заяв та документів від вступників
5. 10 серпня – 17 серпня
Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності
6. 5-18 вересня
Фахові вступні випробування
7. не пізніше 20 вересня
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням
8. до 24 вересня 18:00
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
9. 25 вересня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням
10. до 30 вересня 17:00
Виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
11. не пізніше 01 жовтня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Склад підкомісій за освітньою програмою підготовки магістрів:

054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація
Голова:   завідувач кафедри соціології, д.соц.н., професор Федорченко-Кутуєв П.В.
Члени:  к.політ.н., доцент Багінський А.В.
 к.філос.н., доцент Коломієць Т.В

Розклад роботи атестаційної комісії:

6 вересня 2022 року о 12:00
9 вересня 2022 року о 12:00
15 вересня 2022 року о 12:00
18 вересня 2022 року о 12:00

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на МТНК
 • інформаційна картка (результати МТНК)
 • військовий документ (для чоловіків; оригінал та копії)
 • облікова картка платника податків (оригінал та копії)
 • чотири фотографії 3х4

Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту «Дні відкритих дверей», або на сайті факультету соціології і права

Відбіркова комісія

+38 (066) 807 59 16
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.vk@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського

Соціальні мережі
Facebook
Telegram
Instagram
Twitter