Методичні матеріали

Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних робіт і магістерських дисертацій за спеціальностями 7.03010101, 8.03010101- «Соціологія». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 78 с.
Завантажити

Методичні рекомендації до написання курсових робіт за спеціальностями «Соціологія», «Соціальна робота» (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. І. В. Пиголенко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 22 с. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15227

Паблік рілейшнз. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03010101 «Соціологія» [Текст] / Уклад. І.В. Пиголенко – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 46 с.
Завантажити

Умберто Эко
Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. Учебно-методическое пособие.
Завантажити

Основи методології та організації наукових досліджень// Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
Завантажити

Ranjit Kumar
RESEARCH METHODOLOGY
a step-by-step guide for beginners
Download