Викладачі

Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович

Завідувач кафедри соціології, професор,  доктор соціологічних наук.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, соціолог, викладач соціології. Кандидат соціологічних наук (1994 р., Інститут соціології НАН України), доктор соціологічних наук (2005 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Наукові інтереси: історія соціології, сучасна соціологічна теорія, соціологія розвитку та модернізації, політична соціологія, історична соціологія.
Дисципліни:  «Соціологія модерну та модернізації», «Новітні соціологічні теорії», «Соціологічні теорії соціальних змін».
Міжнародні академічні гранти:
1) Democracy Visiting Fellow, Graduate Faculty, The New School for Social Research (1995-1996), New York;
2) IREX Regional Visiting Scholar, Robert Wagner Graduate School of Public Service, New York University and Department of Political Science, University of California, Berkeley (1997-1998);
3) Chevening Visiting Scholar, Center for Europe-Asian Studies, University of Reading, the UK (1998);
4) Junior Visiting Fellow, Institute for Human Sciences, Vienna (1999);
5) Fulbright Senior Scholar, Robert Wagner Graduate School of Public Service, New York University (2002);
6) Visiting Professor, Department of Politics and International Relations, Oxford-Brookes University (2006);
7) Oxford Colleges Hospitality Scheme Visiting Scholar, St. John’s College, University of Oxford;
8) Japan Foundation Visiting Scholar, Department of Political Science, University of Tokyo (2007);
9) Chopivsky Visiting Fellow, Center for Russian and Eastern European Studies, Stanford University (2008), Palo Alto.
10) Training of Trainers Programme in Conflict Resolution and Mediation, 17-19 December 2018, University of St Andrews, United Kingdom
Сертифікат з англійської мови:

Контактні телефони:
роб. +38 (044) 206 85 26
E-mail: p.kutuev@gmail.com
Сторінка викладача


Багінський Андрій Владиславович

Доцент кафедри соціології, кандидат політичних наук.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008 р., магістр політології, викладач соціально-політичних та філософських дисциплін.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 р., кандидат політичних наук.
Наукові інтереси: галузеві соціології, соціологічні теорії держави, врегулювання соціально-політичних конфліктів та миротворення.
Дисципліни: «Сучасні теорії конфліктів та миру», «Соціологія особистості, освіти та культури», «Соціологія молоді та сім’ї»,  «Національне примирення».
Міжнародні академічні гранти та стажування:
Сейнт-Ендрюcький Університет (Велика Британія): Training of Trainers Programme in Conflict Resolution and Mediation, 17-19 December 2018, University of St Andrews, United Kingdom
Сертифікат з англійської мови:

E-mail:  andrei.baginsky@gmail.com
Teacher’s page


Баханов Олексій Юрійович

Викладач кафедри соціології.
Освіта:  Київський міжрегіональний інститут удосконалення учителів ім. Б. Грінченка, 1999 р., соціальний педагог.
Наукові інтереси: соціологія молоді, суспільні рухи, медіація, молодіжні рухи та волонтерська діяльність.
Дисципліни: «Медіація у професійній діяльності», «Моніторинг та оцінювання соціальних проектів у модерному соціумі», «Соціальна робота з молоддю, дітьми та підлітками», «Ділове спілкування та зв’язки з громадськістю», «Соціальне забезпечення».
E-mail:  bakhanov@ukr.net
Сторінка викладача


Василець Ольга Іванівна

Старший викладач кафедри соціології.
Член соціологічної асоціації України
Освіта: Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, 1985 р., філософ, викладач філософських дисциплін.
Наукові інтереси: Соціологія особистості; питання ідентичності та толерантності; наступності й інноваційності; політичні, економічні  та культурні характеристики конфліктних комунікацій: історія, сьогодення, можливості прогнозування. Соціологічні виміри політичних взаємодій та філософсько-антропологічних розвідок.
Дисципліни: “Етносоціологія”, “Соціологія цінностей”, “Соціологія девіантної поведінки”
Співавтор навчального посібника «Соціологія модерну та модернізації».
E-mail:  ovasilec@gmail.com
Сторінка викладача 


Донська Анастасія Геннадіївна

Викладач кафедри соціології, кандидат політичних наук.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр політології, викладач суспільно-політичних та філософських дисциплін.
Наукові інтереси: європейські студії, методологія науки, історія соціології, проблеми війни і миру у світовій політиці.
Дисципліни:  «Історія соціології», «Соціологія модерну та модернізації», «Конфліктні студії: теорії та методи».
Міжнародні академічні гранти та стажування:
2009 – міжнародна літня школа «Шлях до демократії та формування громадянського суспільства. Польща та Україна – дослідження в європейському контексті», Варшавський університет, Польща
2010 – міжнародна літня школа в Університеті м. Йена (Німеччина) за стипендіальною програмою Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
2011 – Наукова робота в університеті м. Констанц (Німеччина) за темою «Політичні аспекти визначення поняття Європи»
2012 – Міжнародна літня школа “Культура пам’яті: Два міста – дві історії. Мюнхен -Київ”, Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, Німеччина
2013 – Польсько-Українська дослідницька програма «Трансформації громадянського суспільства», Ягелонський університет, Краків, Польща
Додаткова інформація:
Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua» (стипендіат, 2010 р.). Всеукраїнська молодіжна ініціатива 3С [три ес]: Cпільнота Свідомого Спілкування (засновник і координатор 2010 – 2015 рр.).
Email: anastasia.donska@gmail.com


Дукач Юлія ОлександрівнаIMG_0018

Викладач кафедри соціології, кандидат соціологічних наук.
Освіта: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, соціолог, викладач соціології.
Наукові інтереси: аналіз соціальних мереж, кількісні методи досліджень, соціологія суспільних рухів.
Дисципліни:  «Політологія», «Соціальна структура суспільства», «Основи крос-національних досліджень», «Соціологія модерну і модернізації».
Контактний телефон: +38 (093) 246 81 28
E-mail: iulia.dukach@gmail.com
Сторінка викладача


 

Єнін Максим Наімович

Доцент кафедри соціології, кандидат соціологічних наук, заступник завідуючого кафедри соціології.
Освіта: магістр соціології, викладач соціології.
Кандидат соціологічних наук (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009 рік).
У 2013 році Міністерством освіти, науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента.
Гарант бакалаврської програми з соціології «Врегулювання конфліктів та медіація».
Наукові інтереси: політичні, економічні, етнокультурні проекти елітних груп в процесі модернізаційного дискурсу, міжрегіональні суперечності в Україні, ідеологічні трансформації сучасних суспільств, політика пам’яті в Україні, особливості електоральної поведінки в Україні, проблеми реформування вищої освіти в Україні, ціннісні орієнтації української молоді, війна в суспільно-політичному та науковому дискурсі.
Міжнародні академічні гранти та стажування:
2019 – Єнський університет імені Фрідріха Шиллера в Німеччині. Наукове дослідження на тему: «Вдосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України» в рамках німецько-українського університетського проекту «Німецьких і Європейських Студій».
Спеціальна відзнака на конкурсі Соціологічної асоціації України та Соціологічного центру імені Н. В. Паніної «Кращий молодий соціолог 2017 року» (III призове місце).
Грант від Міністерства освіти і науки України: «Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України» (2017 – 2020).
Заступник Голови Київського відділення соціологічної асоціації України (Київ-САУ).
Член редакційних колегій фахових видань: Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право; «Соціологічні студії»; S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe.
Співорганізатор дослідницьких соціологічних проектів:
«Ціннісні орієнтації, проблеми та очікування української молоді» (в рамках глобального соціологічного проекту Всесвітнього Альянсу YMCA «Один мільйон голосів – 2», за сприянням і підтримкою Міністерства молоді та спорту).
«Соціальний аудит кампанії ДП «НАЕК «Енергоатом».
«Гуманітарні потреби мешканців Донбасу» від благодійницького фонду  Ріната Ахметова «Допоможемо».
«Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності».
«Політичні партії і населення в період виборчої кампанії: контекст великого міста».
Дисципліни:  «Вступ до соціологічної професії», «Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління», «Соціологія девіантної поведінки», «Соціологія громадської думки та мас-медіа», «Соціологічні студії міграції та вимушених переселень».
Сертифікат з англійської мови:

Контактний телефон: +38 (044) 206 85 26
E-mail: yeninmaksym@gmail.com
Сторінка викладача


Казьмірова Оксана Миколаївна

Старший викладач кафедри соціології
Освіта:  Національний технічний університет України «КПІ», 2011 р., магістр соціальної роботи. Національний університет державної податкової служби України, 2011р., спеціаліст, спеціальність  «Фінанси».
Наукові інтереси: проблеми сучасної соціології економіки, економічна поведінка соціальних суб’єктів, міждисплінарний підхід, макросоціологічні виміри сучасних політичних практик, питання економічної та соціальної нерівності.
Дисципліни: «Соціологія економічної модернізації», «Соціологія бізнесу»
Міжнародні стажування:
1. Інститут Політології, Опольський університет, Ополе, Польща (2008).
E-mail: oksana.kazmirova@gmail.com
Сторінка викладача


Коломієць Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри соціології, кандидат філософських наук.
Освіта: КНУКіМ, 2000 р., культурологія. 2003 – аспірантура НТУУ «КПІ» соціальна філософія і філософія історії.
Наукові інтереси: гендерні ідентичності, гендерні конфлікти, соціальна комунікація, соціологічні інтерпретації модерну.
Дисципліни:  “Основи академічного письма”, “Соціологія гендерного конфлікту”, “Соціологія комунікації за умови конфлікту”, “Основи наукових досліджень”
E-mail:  tana_kol@ukr.net
Сторінка викладача


IMG_2887Коржов Геннадій Олександрович

Доцент кафедри соціології, кандидат соціологічних наук.

Освіта: Донецький державний університет, історик, викладач історії (1992).Центральноєвропейський університет, Прага, Чеська республіка (спільно з Ланкастерським університетом, Великобританія), магістр соціології (1994). Доктор гуманітарних наук в галузі соціології (PhD), Інститут філософії і соціології Польської Академії наук, Польща (2000). Кандидат соціологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2005).

Наукові інтереси: інституційні та соціокультурні зміни в суспільствах, що трансформуються, ціннісні орієнтації, процеси соціальної ідентифікації, економічна соціологія, в т. ч. соціологія підприємництва, соціальна структура та стратифікація, демографічні процеси, методологія та методи соціологічних досліджень.
Дисципліни: «Крос-національні дослідження в соціології», «Соціологія економіки та підприємництва», «Кількісні методи аналізу соціальних процесів», «Комп’ютерний аналіз соціологічної інформації», «Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному соціумі», «Вибіркове дослідження в соціології».
Міжнародні академічні гранти:
1) Central European University Scholarship, Prague, Czech Republic (1993–1994);
2)  Soros /FCO Scholarship, University of Oxford, Wolfson College (1994–1995);
3) GSSR/HESP Doctoral Scholarship, Graduate School for Social Research, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (1995-1999);
4) Summer Academy Scholarship, University of Tübingen, Germany (1999);
5) Civic Education Project Local Faculty Fellowship (2000 – 2002);
6) Junior Faculty Development Program, Yale University, USA (2003 – 2004);
7) HESP International Seminar for Excellence in Teaching “Rediscovering Social Inequality   and Exclusion after the Collapse of State Socialism: Regional Context” (2007 – 2010);
8)  European Data Laboratory for Comparative Social Research, GESIS, Leibniz Institute of Social Sciences, Cologne, Germany (2014).
9) Науково-дослідний проект Ф73/24456 “Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України та Білорусі як фактор розвитку національних економік” (2016-2017).
10) Міжнародний проект «Попередження проявів насильства щодо жінок в онлайн ресурсах під час виборів» (2018-2019) (за підтримки Міжнародного Фонду виборчих систем – IFES).
11) International research project ‘Building More Forgiving Communities around the Globe through Engagement to Complete Do-It-Yourself REACH Forgiveness Workbooks’ (2019-2020) (John Templton Foundation).
Контактний телефон:
E-mail: korzhovgena@yahoo.com
Сторінка викладача


Райчук

Макаренко Дар’я Володимирівна

Старший викладач кафедри соціології
Член соціологічної асоціації України.
Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2000 р., політолог, викладач соціально-політичних та філософських дисциплін.
Нціональний технічний університет України «КПІ», 2013 р., бакалавр-юрист.
Наукові інтереси: Взаємодія влади і громадянського суспільства, Особливості впровадження медіації в Україні. Розвіток медіації в освітньому просторі. Сімейна медіація у вирішенні майнових спорів подружжя.
Дисципліни: “Медіація у врегулюванні конфліктів”, “Соціологія девіантної поведінки”, “Соціологічні досслідження соціальних структур, організаціїї та управління”.
E-mail:
 rdv_@ukr.net
Сторінка викладача


МацкоМацко-Демиденко Ірина Вікторівна

Старший викладач кафедри соціології, кандидат соціологічних наук.
Освіта: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет соціології, магістр соціології. Інститут соціології НАН України (аспірантура), кандидат соціологічних наук (2019 р.)
Наукові інтереси: соціальна мобільність та іммобільність, соціальна структура суспільства, соціальна нерівність, аналіз соціальних мереж; новітні методики викладання соціології; гендерна нерівність, гендерні дослідження; якісні методи соціологічних досліджень.
Дисципліни: «Структурні виміри європейських суспільств», «Історія соціології»
Email:: idemidenko218@gmail.com
Сторінка викладача


Фото_ПанченкоЛФПанченко Любов Феліксівна

Професор кафедри соціології, доктор педагогічних наук, професор.
Освіта: Ворошиловоградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка (1978 р.),  спеціальність «математика».  Аспірантура  Інституту кібернетики  ім. В. М. Глушкова АН України („Математичне забезпечення машин і систем”). Кандидат пед. наук (1995 р., Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди). Доктор пед. наук з 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (2012 р., ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»), професор (2013 р.).
Наукові інтереси:  статистичні методи в соціології, методи багатовимірного аналізу, комп’ютерний аналіз даних,  digital storytelling, інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Автор монографії «Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету», навчальних посібників «Комп’ютерний аналіз даних» (гриф МОН України), «Практикум з аналізу даних» та ін.
Дисципліни: «Математичні та статистичні методи аналізу соціологічної інформації», «Соціальна статистика та демографія»”, «Актуальні методологічні проблеми соціологічних досліджень».
Сертіфікати MOOCs:
1) Machine Learning, Stanford University (2013).
2) Model Thinking, University of Michigan (2013)
3) Social Network Analysis, University of Michigan (2013)
4) Big data in education, Columbia University (2013)
5) Computing for Data Analysis, Johns Hopkins University (2014)
6) The Data Scientist’s Toolbox, Johns Hopkins University (2014)
7)«Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor» в рамках проекту Швейцарського національного наукового фонду (ННІ ІтКТ Унiверситету «КРОК», м. Київ, Університет Анкари, Школа менеджмента і права Цюріхського університету прикладних наук) (2015)
8) Аналіз даних в R, Bioinformatics Institute (2016)
9) Основи програмування на R, Bioinformatics Institute (2016)
Додаткова інформація:
Член спеціалізованої вченої ради ІІТЗН НАПН України, ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка». Асоційований редактор наукового журналу «Information Technologies and Learning Tools»  ІІТЗН НАПН України. Член української асоціації дослідників освіти UERA.
Контактні телефони: +38 (096) 3352397
E-mail: lubov.felixovna@gmail.com


Пиголенко Ігор Вікторович

Доцент кафедри соціології, кандидат філософських наук.
Член соціологічної асоціації України
Освіта: Національний технічний університет України «КПІ», 2002 р., соціологія, соціальна робота.
Наукові інтереси: організація та проведення соціологічних досліджень в сфері вищої освіти в Україні, громадського здоров’я, вивчення політичних процесів та електоральної поведінки населення, моніторингу та оцінювання програм та проектів.
Дисципліни: «Соціологія», «Загальна соціологія», «Проектування соціологічного дослідження», «Паблік рілейшнз та кризові комунікації», «Моніторинг та оцінювання  соціальних програм і проектів»
Міжнародні академічні гранти:
1. Certificate for having successfully completed the course «Health Projects Monitoring and Evaluation Course», 6-12 November 2019, Washington DC, USA.
2. Certificate of Participation «Mini Course in Implementation Science for HIV/STIs», University of Washington, August 2, 2013, Seattle, Washington, USA.
3. Certificate of Completion «21st Annual Principles of STD/HIV Research Course», July 22-August 1, 2013, University of Washington, Seattle, Washington, USA.
4. Certificate of Completion «Population Size Estimates in Most at Risk Populations: Methods and Lessons Learned around the World» of the WHO Collaborating Centre for HIV Surveillance, 9-13 July, 2012, Zagreb, Croatia.
E-mail: pigolenko@gmail.com
Сторінка викладача


Хом’як Андрій Олександрович

Аспірант кафедри соціології, викладач
Освіта: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017, магістр соціології
Наукові інтереси:, теорії соціального капіталу, соціальні трансформації, математичні методи в соціології, міграційні процеси, трудова міграція.
Дисципліни: «Вступ до соціологічної професії»,  «Основи роботи з числовою соціальною інформацією», «Соціологія модерну та модернізації»


severinchuk

Северинчик Олексій Павлович

Старший викладач кафедри соціології
Заступник декана факультету соціології і права з соціально-побутових питань
Член Вченої ради ФСП
Вчений секретар кафедри
Голова комісії для списання матеріальних цінностей ФСП
Наукові інтереси: маніпуляція масовою свідомістю: техніки, технології, засоби, способи протидії; особливості електоральної поведінки в Україні; виборчі системи і процедури; конфліктогенність українського суспільства.
Спеціальна відзнака –  Грамота Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського «За багаторічну плідну працю, вагомий внесок у науково-педагогічну роботу університету» (Наказ № 2/2 від 10.01.2020р.)
Дисципліни: «Політологія», «Електоральні процеси та конфлікти», «Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління»
Куратор групи СЛ-91
Член соціологічної асоціації України.
Співавтор навчального посібника «Соціологія модерну та модернізації»
E-mail: o.severinchik@gmail.com 
Сторінка викладача


DSC_9181_2Яковлєва Неллі Іллівна

Старший викладач кафедри соціології, кандидат політичних наук.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007 р., магістр політології, викладач соціально-політичних та філософських дисциплін.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010 р., кандидат політичних наук.
Наукові інтереси:  політичні процеси в Україні, виборчі системи і процедури, регіональні конфлікти, реінтеграція територій і миробудівництво, перехідне правосуддя, конфліктогенність українського суспільства.
Дисципліни: «Політологія», «Електоральні процеси та конфлікти», «Регіональні та етнічні конфлікти»
Міжнародні академічні гранти та стажування:
1. Training of Trainers Programme in Conflict Resolution and Mediation, 17-19 December 2018, University of St Andrews, United Kingdom
E-mail:  yakovlevanelly@gmail.com
Сторінка викладача


12575849_10205633243374374_230965308_nЯкубін Олексій Леонідович

Старший викладач кафедри соціології, кандидат політичних наук.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення «політологія».
Наукові інтереси: історія та соціологія науки, соціальна та політична теорія, хронополітика (темпоральна політологія), політика пам’яті, новітні якісні та кількісні методології соціальних наук, лівий лібералізм, russian (soviet) studies, сучасна українська політика, політика і література, управління інноваційними проектами.
Дисципліни: «Соціологія інновацій»,  «Сучасні соціологічні теорії», «Новітні якісні методи аналізу даних в соціології», «Соціологія науки та техніки», «Інституціональна соціологія», «Конфліктні студії: теорії та методи», «Соціологія науково-технічного розвитку», «Соціологія модерну та модернізації».
Додатокова інформація: Почесний член Наукового товариства студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Українського відділення Міжнародної асоціації студентів-політологів (IAPSS), член
редакції журналу соціальної критики «Спільне», Регулярні коментарі та інтерв’ю для “Voice of America (VOA)”, 112.ua, NewsOne, Голос Столиці, телеканал “Київ”, “Українське радіо”, “Соціальна країна” та інші.
E-mail: jacubin@gmail.com
Сторінка викладача