Шановні колеги, маємо честь запросити Вас на
X Міжнародну науково-практичну конференцію
«Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем»
в КПІ імені Ігоря Сікорського 9-10 червня.